“Dubai: Det Mondæne Ørkenrige
- en paradis-oase i ørkenen”

Hjem Generelle informationer Arbejde
Underpunkter: Jobsøgning Løn Skat Arbejdstider Forsikring

Løn

I Dubai er der ikke en mindsteløn fastlagt ved lovgivning, dog kan du ikke forsørge din familie, hvis du tjener mindre end Dhs. 4000 inklusiv logi, om måneden. Endvidere er der en lov for, at hvis du ønsker hushjælp eller en stuepige, så skal du tjene mere end Dhs. 6,000 per. måned.
I Dubais lovgivning står der følgende om lønnen:
Al betaling til arbejderen, uanset lønningsmåden sker via det stykke arbejde han udføre for arbejdsgiveren. Lønnen skal dække leveomkostninger. Det betyder, at den løn du får fra din arbejdsgiver, skal dække dine udgifter.
I Dubai opereres der med en basis løn og en total løn. Basis lønnen er en arbejders løn uden lommepenge af nogen art. En total løn, er en arbejders løn inklusiv lommepenge, såsom rejse og logi penge. Hvilken form for løn du skal have, er noget, som skal udspecificeres i den arbejdskontrakt du laver i samarbejde med din arbejdsgiver.
Kontrakten er det vigtigste når du skal arbejde i Dubai. Sørg for den er dækkende og udspecificeret, for hvis du skulle blive fyret før tid, er det kontrakten som kan hjælpe dig med at få den løn du er berettiget til. I Dubai hænger det således sammen, at hvis du bliver fyret før tid, så skal din arbejdsgiver betale dig tre måneders løn inklusiv udgifter. Så dette beløb hænger sammen med, om du får en basis løn eller en total løn. Det skal dog lige nævnes, at hvis du bliver fyret grundet tyveri, dårlig opførelse, ingen engagement osv. vil du ikke modtage godtgørelse. 

 Tilbage